Home

Vincent Breij verzorgt onder de bedrijfsnaam OTUS management en advies, gerelateerd aan bodem en water. Vincent werkt voor professionele opdrachtgevers die aan het projectverloop en -resultaat hoge eisen stellen. Opdrachtgevers zijn onder andere Bodemcentrum, de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, Afvalzorg en de Stichting Bodemsanering van de NS.

Voordat Vincent op 1 januari 2001 als zelfstandige begon, werkte hij bij verschillende adviesbureaus. Hij volgt regelmatig vakinhoudelijke cursussen, en trainingen op het gebied van management en communicatie. Vincent publiceert ook regelmatig, in vakbladen en populaire tijdschriften.

Home