Home

Vincent Breij verzorgt onder de bedrijfsnaam OTUS management en advies, gerelateerd aan bodem en water. Dit voor professionele opdrachtgevers die aan het projectverloop en -resultaat hoge eisen stellen. Opdrachtgevers zijn en waren onder andere Stichting Bodembeheer Nederland, Stichting Bosatex, Afvalzorg, de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, Stichting Bodemsanering van de NS en Stichting Bodemcentrum.

Vincent volgt regelmatig vakinhoudelijke cursussen, en trainingen op het gebied van management en communicatie. Hij publiceert ook regelmatig, in vakbladen en populaire tijdschriften.

Home