Aanpak spoedlocaties provincie Noord-Holland

Opdrachtgever:

 Provincie Noord-Holland / Tauw

Periode:

 November 2008 – December 2009

Achtergrond:

Het tempo van onderzoek en sanering in eigen beheer in de provincie Noord-Holland ligt te laag om de doelstellingen in het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties te halen. Die zijn dat humane risico’s eind 2010 inzichtelijk moeten zijn en eind 2015 beheerst.

Werkzaamheden:

Met Tauw test Vincent een nieuwe aanpak van spoedlocaties in de provincie Noord-Holland. De meeste locaties blijken na herbeoordeling niet spoedeisend te zijn. Zie voor deze opmerkelijke resultaten het betreffende artikel in het blad Bodem (april 2009, nummer 2).

Project - Aanpak spoedlocaties provincie Noord-Holland