Directie bodemsaneringen NS-emplacementen

Opdrachtgever:

 Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS)

Periode:

 April 2002 - mei 2005

Achtergrond:

In opdracht van de SBNS worden verontreinigde emplacementen gesaneerd voor herontwikkeling.

Werkzaamheden:

Directie over saneringen in Boskoop, Gouda en Den Haag (Hollands Spoor).

Project - Directie bodemsaneringen NS-emplacementen