Expertise aansprakelijkheid

Opdrachtgever:

  Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA)

Periode:

 Januari - mei 2002

Achtergrond:

Over de verantwoordelijkheid voor een verontreiniging op de grens van een oliemaatschappij met een buurperceel bestaat onduidelijkheid.

Werkzaamheden:

Expertise. Na zorgvuldige beoordeling van de beschikbare gegevens blijkt dat het aangrenzende bedrijf aansprakelijk is voor de verontreiniging. Het bedrijf zegt toe de sanering te zullen uitvoeren.

Project - Expertise aansprakelijkheid