Herontwikkeling brownfields

Opdrachtgever:

 Gemeente Amsterdam / Gemeente Haarlem / NV Afvalzorg

Periode:

 November 2002 - heden

Achtergrond:

Sinds de “ontdekking” van de eerste bodemverontreiniging in 1980 in Lekkerkerk stagneerde de herontwikkeling van veel voormalige bedrijfsterreinen. Brownfield is een Engelse term die ook in Nederland voor deze terreinen wordt gebruikt.

Werkzaamheden:

Voorbereiding en begeleiding van de sanering en het bouwrijp maken voor nieuwbouw van diverse brownfields in Amsterdam en omstreken. Onder andere: Wittenburg-Noord (voormalige creosoteerbedrijf), Touwen (voormalige opslag en verwerking van teerproducten en buitenbeitsen), Oostergasfabriek, Rids (chemische industrie), De Humber (olieopslag) en Groenmarkt (gasfabriek)

Project - Herontwikkeling brownfields