Herontwikkeling stortlocatie Ilperveld

Opdrachtgever:

 Provincie Noord-Holland

Periode:

 Januari - december 2004

Achtergrond:

In het Ilperveld is in het verleden grootschalig (asbest)puin en afval gestort, zoals zuurteer, straalgrit, sintels. De locatie is ook verontreinigd met dioxine. Het terrein wordt gesaneerd en daarna heringericht als natuur.

Werkzaamheden:

Voorbereiding van de sanering tot en met de besteksfase. De sanering is afgerond. Het terrein wordt heringericht als natuur.

Project - Herontwikkeling stortlocatie Ilperveld